Hvordan bli en god bløffer i poker

Stort sett prøver vi å unngå å bløffe. Om vi gjør det likevel, er det ikke noe vi skryter av, men tvert imot prøver å skjule etter beste evne. I poker er det annerledes. Der belønnes du faktisk for å være en god bløffer, og evnen til lure de andre, er en egenskap som beundres på lik linje med evnen til å være strategisk eller observant. Men hvordan blir du egentlig en god bløffer?

Pokerfjeset er sentralt i poker. Det handler ikke om å la ansiktet eller atferden avsløre hva som egentlig foregår på korthånden og bak pannebrasken. Ofte er pokerfjes – eller rettere sagt avsløringen av det – forbundet med såkalte hint, nemlig ubevisste handlinger eller uttrykk som ledsager bløffingen. Å bli en god pokerspiller handler delvis om å avlære seg sine egne hint, og å være oppmerksom på andres.

For å bli bløffingens mester må du dessuten lære deg i hvilke situasjoner bløffing er vel anbragt, og når du heller bør la være. Det er eksempelvis ikke lurt å bløffe en motspiller som er presset, og dermed er troende til å handle panisk snarere enn veloverveid.

Hva så når du spiller poker på nettet? Er det overhodet mulig å blottlegge eller gjennomskue bløffing når motspillerne ikke ser hverandre?

Det er det. Først og fremst gjelder de samme reglene på nettet som ved pokerbordet: Ikke bløff når motspilleren ikke er tilregnelig. I tillegg kan du danne deg et bilde av motspilleren ved å ta utgangspunkt i tiden på døgnet der spilleren befinner seg, brukernavnet vedkommende har i pokerrommet og samtalen i chatten. Det er ikke til å komme utenom at det er vanskeligere å lese motspilleren på nettet, men med allmenn psykologi og litt erfaring, får du kunnskap som gjør det enklere å skjule og avsløre bløffing også på nettet.